За сайта

BG EN
wave https://flight.virtbg.com/ Виртуално забавление
  • Регистрирани: (673)
  • На линия: не
  • Рожденици: не
  • Новаци: не

Някога, отдавна, когато моята баба била млада, а това било много отдавна, нямало интернет. И компютри нямало. Телевизия нямало, нямало дори радио. Тогава младите се събирали заедно на седянки. Уговаряли се в чия къща ще ходят и хем вършели някаква работа докато били заедно, хем си говорели, пеели песни, момите и момците се заглеждали, намигали си и засуквали важно мустаци (който си имал мустаци). После се изпращали и се натискали по тъмното. Влюбвали се. Вдигали сватби. Създавали семейства.
По някое време се появило радиото. Имало само едно - на площада, радиоточка. Младите се събирали там и играели хоро, спорели кой от село е отишъл в радиоточката да пее. После пак се изпращали и се натискали по тъмното и...нататък знаете.
После радиоточка вече имало във всяка къща. Или поне в повечето. И се появила телевизията. Най-богатият си купувал телевизор. Телевизорът представлявал една огромна дървена кутия с малко, чернобяло екранче. Върнала се модата на седянките, хора от цялото село се разбирали с гордия собственик на телевизор и му отивали на гости. После се изпращали по тъмното и нататък...знаете.
Но дошло време, когато телевизор имало във всяка къща и младите престанали да се събират, както едно време по седянките. Тогава дошла модата на купоните (партитата). Разлика между купон и седянка всъщност почти няма. Освен дето при седянките гостите помагат на домакина с някаква обща работа като белене на царевица например...а при купона му изпиват каквото има за пиене и му изцапват каквото има за цапане. Но пък да си организатор на купони носи някои предимства...Е, младите вече не чакат да се изпращат по тъмното за да се натискат...и нататък - знаете.
После се появили компютрите. Събиранията намалявали с нарастването на възможностите на компютърните игри, на интернет, докато дошло наше време, когато седянки няма, купоните са намалели драстично. Няма седянки, младите не се изпращат по тъмното, седят си пред компютрите и чатят ли чатят, изпращат си виртуални целувки, обичат се виртуално, пеят виртуални песни, играят виртуални игри...живеят виртуален живот.
***
Този сайт е опит за седянка. Елате, поседнете заедно, поприказвайте си, вижте се, намигайте си дяволито, преборете се за любимата или за любимия...Харесайте се, изпращайте се в тъмното...Обичайте се!

Опитайте се да започнете от тук.
tl tr br bl brdl brdr brdb
close